Możemy to już oficjalnie ogłosić – Stowarzyszeniem Przyjaciół Rajczy wespół z Serową i Radą Sołecką otrzymało dofinansowanie w ramach inicjatywy Działaj Lokalnie Żywieckiej Fundacji Rozwoju!!!